Návrat do menu
 
 
 


INFO PRO ŠKOLNÍ SCHOLU

24. 8. 2016

Srdečně zvu všechny členy školní scholy k aktivní účasti našeho hudebního tělesa k hudebnímu doprovodu první mše svaté v novém školním roce. Setkáme se ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 7:15 hodin před kostelem PMPK na Jižních Svazích. Těším se na Vás všechny, od nejmenších až po nejstarší a předem děkuji za Vaši účast a spolupráci.

Hana Poislová


Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče a příznivci naší školy.

23. 8. 2016

Pamatujte, že ve čtvrtek 1. září 2016 se všichni setkáme v 8:00 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Z Boží milosti prožijeme mši svatou, která pro nás všechny bude tím nejlepším vstupem do roku 2016/2017. Po mši svaté přivítáme do našich řad děti z přípravné třídy a také žáčky z obou prvních tříd. 

Jana Langerová


NOVÝ ROZVRH HODIN 2016/2017

23. 8. 2016

Milí žáci, vážení rodiče.

Zde je k dispozici nový rozvrh hodin. Čtěte pozorně. Můžete začít plánovat také volnočasové aktivity. Brzy se dozvíte, že ve škole v rámci školní družiny a školního klubu chystáme bohatou nabídku kroužků.

Michaela Černošková 


NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

23. 8. 2016

Nový školní rok je před námi. Společně odpočítáváme poslední dny prázdnin. Snad se všichni již smířili s tím, že škola volá a je lépe se do ní raději těšit a pomalu se připravovat na každodenní rutinu školních dnů. Je-li tomu tak, hned je do všech nastávajících povinností větší chuť. Mějme na paměti, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému...

A co je v naší škole nového? V tomto novém školním roce otevíráme poprvé přípravnou třídu, tzv. nultý ročník. Ve škole došlo také k několika personálním změnám, které po začátku školy brzy všichni rozpoznáte. Věříme také, že drobné úpravy v interiéru naší školy budou pro nás všechny příjemnou změnou a bude nám ve škole lépe. Došlo také k drobným úpravám ve školním vzdělávacím programu a v učebním plánu některých ročníků.  Jednoduše řečeno: zatímco naši olympionici statečně bojovali v Riu, my se také snažíme vybojovat svůj souboj s časem a připravit pro Vás příjemný vstup do školy.

Děkujeme Vám všem, kdo nám v tomto čase jakkoliv pomáháte - ať je to modlitbou, či rukou k dílu a nebo  třeba i finančně. Vězte, že si ukládáte svou odměnu tam, kam na ni nedosáhne žádná inflace. A to je skvělá zpráva! Pán Bůh zaplať!

Jana Langerová


ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

1. 7. 2016

Ve čtvrtek 30. 6. 2016 jsme společně poděkovali Pánu Bohu při mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích za  školní rok 2015/2016. Z Olomouce za námi přijel generální vikář Mons. Josef Nuzík. Přednesl poučnou homilii, v níž přirovnal maratonský závod k běhu našeho života. Schola krásně zazpívala. Vedení školy se rozloučilo se všemi odcházejícími zaměstnanci, zástupce školské rady poděkoval odstupujícímu panu řediteli za jeho mnohaletou invenci pro školu, jednotliví žáci byli oceněni za řadu úspěšných aktivit a deváťáci se vtipně  rozloučili se svou školou.

Děkujeme Pánu Bohu za vše dobré, co jsme mohli ve škole ve školním roce  2015/2016 prožít. Všem přejeme krásné prázdniny a odcházejícím deváťákům hodně úspěchů "na novém".

Vedení CZŠ a MŠ


TŘEŤÁCI V DOMĚ NADĚJE

27. 6. 2016

Děti ze třetí třídy se v pátek 24. června 2016 vydaly za starými lidmi do zlínského Domu naděje. Zazpívaly seniorům několik lidových písniček a kromě malovaných přáníček rozdaly i spostu úsměvů a radosti.

Marie Jiroutová


ATLETICKÁ OLYMPIÁDA

27. 6. 2016

Ve středu 22. června 2016, v horkém letním počasí, proběhla na atletickém Stadionu mládeže školní atletická olympiáda žáků I. stupně.  O několik dnů později, v pondělí 27. 6. 2016 pokračovali v atletickém zápolení žáci II. stupně. Akce si zasloužila i pěkné fotografie ze soutěže I. stupně.  Na II. stupni zaznamenaly fotografie už i opravdové sportovní výkony. Zde jsou ještě také i žákovské fotky ze soutěže.

Blahopřejeme vítězům a zároveň oceňujeme všechny soutěžící za snahu, o co nejlepší výkony.

Miroslav Škarka


VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU

22. 6. 2016

V úterý 14. června 2016 proběhl u školy sběr starého papíru. Děkujeme rodičům a žákům za to, že nezklamali a v krátkém čase jsme nasbírali opět plný kontejner starého papíru. Zde jsou celkové výsledky.

 Pavel Hons, školník


ZAHRADNÍ SLAVNOST V MŠ

17. 6. 2016

Příjemné chvíle jsme prožili spolu s budoucími školáky a jejich rodiči na školní zahradě ve čtvrtek 16. 6. 2016. Děti byly pasovány panem ředitelem na školáky. Nové podněty, očekávání, dokonce v předstihu i nová aktovka...Co všechno nám škola asi přinese? Už brzy se to naši budoucí prvňáčci a děti z přípravné třídy dozví...

Magda Honzíková


DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINCE

17. 6. 2016

2. června 2016 jsme prožili v ŠD 1. a 2. třídy odpoledne plné her a soutěží s tématem: "Kdo pomůže vrátit beruškám na naší zahradě jejich ztracených 7 teček?" Celá akce se nesla ve znamení soutěživé radosti. Poděkování všem, kdo nám pomohli Den dětí připravit. Zde jsou fotografie z akce.

Lenka Slezáčková


VYHODNOCENÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽE VE ŠD

13. 6. 2016

Po celý rok se žáci 4. A poctivě účastnili soutěže ve školní družině s názvem "Putování po Evropě". Nyní nastává čas vyhodnocení výsledků.  Blahopřeji všem, kdo vytrvali až do konce a samozřejmě nejlepším patří uznání!

Marie Palová


TŘÍDNÍ SCHŮZKY a sběr starého papíru

10. 6. 2016

V úterý 14. června 2016 proběhly ve škole poslední třídní schůzky v tomto školním roce. Rodičům, kteří si našli čas, děkujeme. Během setkání ve školní jídelně proběhla též členská schůze Spolku rodičů dětí a přátel naší školy. Členové spolku byli seznámeni s aktuálním děním ve sdružení a odsouhlasili nové stanovy spolku. 

V tento den proběhl také sběr starého papíru a ve velmi krátkém čase byl přistavený kontejner zcela zaplněn. Děkujeme!

Jana Langerová


OLYMPIÁDA V ORIENTAČNÍM BĚHU

10. 6. 2016

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se u ZŠ Podhoří konalo 4. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu. Zde je výsledková listina. Mezi deseti zúčastněnými školami jsme se umístili na celkovém šestém místě. Děkuji všem za vzornou reprezentaci naší školy. 

Miroslav Škarka


PÁŤÁCI V ZOO

8. 6. 2016

Žáci pátého ročníku se vydali v pondělí 6. června 2016 do olomouckého ZOO na Svatém Kopečku. Zdařilé fotografie svědčí o příjemné atmosféře výletu.

Alena Adamcová


GLOBE GAMES

6. 6. 2016

Naše škola je již mnoho let zapojena do mezinárodního programu GLOBE. Celoroční bádání žáků bývá zakončeno vzájemným sdílením výsledků na Globe Games. Letos byl program zakončen v Karviné. Všichni, kdo se zúčastnili, měli příležitost naučit se řadu nových věcí a také se přitom i dobře bavit. Letos naši školu reprezentovali čtyři sedmáci, a to Maruška Seidlerová, Eliška Davidova, Pavel Žižlavský a Dany Pospíšilík. Děkuji všem žákům za celoroční účast v programu GLOBE a čtyřem jmenovaným za příjemné čtyři dny od 2. do 5. června 2016 v Karviné.

Zde je odkaz na video z akce.

Pavla Davidova


NENÍ TMA, JAKO TMA

2. 6. 2016

Osmáci navštívili nedávno v rámci přírodopisného tématu  o lidském oku velmi zajímavou výstavu "Není tma, jako tma". Vojta Palíšek se za osmáky rozdělil o své dojmy z výstavy.

Pavla Davidova


PRACOVNÍ ČINNOSTI VE ČTVRTÉ TŘÍDĚ

2. 6. 2016

V květnu, v jedné z hodin pracovních činností, jsme se čtvrťáky proměnili na okamžik naši školní kuchyňku v malou mlékárnu.

Pavla Davidova


NOVÉ STANOVY SRPŠ a DOPIS PRO RODIČE

1. 6. 2016

Sdružení rodičů a přátel školy při Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně má již dlouholetou tradici. Existence tohoto sdružení je pro školu významná. SRPŠ nejen finančně podporuje aktivity školy pro žáky, ale snaží se škole pomáhat i jinak. Děkujeme všem rodičům za jejich dosavadní podporu sdružení a těšíme se na další spolupráci. Zde je dopis pro rodiče.

Vzhledem k tomu, že v nedávné době bylo třeba podle nové legislativy transformovat naše SRPŠ na Založený spolek, byly přepracovány též stanovy spolku. Díky všem, kdo se na této potřebné aktivitě SRPŠ podíleli.

Silvie Melichárková


SCHŮZKA S RODIČI

31. 5. 2016

Vážení rodiče.

Schůzka k organizaci příštího školního roku 2016/2017 v obou prvních třídách a v přípravné třídě naší školy proběhne v úterý 7. června v 15:30 hodin ve škole, ve třídě 4. A. Všem rodičům rozesíláme v těchto dnech informační email. Předem děkujeme za Vaši účast.

Těšíme se na setkání.

Jana Langerová


ŠESŤÁCKÉ PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE

31. 5. 2016

Každý závěr školního roku se sebou přináší neobyčejné zážitky. Jedním z nich bylo i přespání šesťáků ve škole z pátku 27. května na sobotu 28. května 2016. Děkuji všem aktérům za přípravu akce.

Miloslava Vaňharová


ŠKOLNÍ POUŤ DO HOŠŤÁLKOVÉ

27. 5. 2016

Před týdnem, v pátek 20. května jsme prožili pěknou školní pouť. Doputovali jsme do Hošťálkové. Počasí bylo skvělé a zážitky poutníků také výborné! Zde jsou fotografie z pouťi.

Miroslav Škarka


PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA V CÍRKEVNÍ ŠKOLE

22. 5. 2016

Od 1. 9. 2016 budeme otevírat v naší škole poprvé přípravnou třídu. Do přípravné třídy budou přijaty přednostně děti, které obdržely odklad povinné školní docházky na základě Zprávy o posouzení školní zralosti z PPP.

Jana Langerová


SOBOTNÍ SLAVNOST VE ŠKOLNÍ KAPLI

22. 5. 2016

V sobotu 21. 5. 2016 jsme spolu s otcem biskupem Josefem a otcem  Pavlem  prožili velmi pěknou a požehnanou Slavnost v naší školní kapli.

Jana Langerová


ŠKOLNÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ O KARLU IV.

22. 5. 2016

Připomínáme si 700 let od narození Otce vlasti, císaře Karla IV. V naší škole bude probíhat od 18. 5. soutěž věnovaná právě tomuto panovníkovi z rodu Lucemburků.

Miroslav Škarka


ŠKOLNÍ POUŤ DO HOŠŤÁLKOVÉ

19. 5. 2016

Se uskuteční zítra, tj. v pátek 20. 5. 2016 do Hošťálkové.

Miroslav Škarka


NOVÉ MOBILNÍ ČÍSLO DO KABINETU I. STUPNĚ

16. 5. 2016

Vážení rodiče,

pro Vaši snažší komunikaci s učitelkami prvního stupně, jsme od společnosti T-mobile pořídili nový mobilní telefon 604 225 799, na který se dovoláte do kabinetu k paní učitelce B. Rózsové, L. Puškárové, M. Černoškové, P. Plevové, M. Jiroutové a M. Poláčkové.

Miroslav Škarka


SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

15. 5. 2016

Naši mladí florbalisté, účastníci žákovské Orelské florbalové ligy dosáhli v letošním ročníku ligy velmi dobrých výsledků. Děkuji všem chlapcům za jejich výkony a věřím, že v příštím ročníku nám to půjde ještě lépe. Zde je k dispozici přehled výsledků turnaje.

Ovšem u florbalu to nekončí. Naši mladí sportovci byli šikovní i v dalších sportech, v orientačním běhu a ve fotbalu. Děkuji za reprezentaci naší školy.

Miroslav Škarka


ŽA - BA - KO

15. 5. 2016

O přírodních vědách v různých podobách diskutoval s úspěchem na žákovské badatelské konferenci na Vsetíně dne 5. května 2016 Jakub Bureš, žák 5. ročníku naší školy. Děkujeme Kubíkovi za vzornou reprezentaci  školy a přejeme mu další úspěchy na jeho badatelské dráze.

Pavla Genzerová


JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

15. 5. 2016

19. dubna 2016 u školy proběhl sběr papíru. Děkujeme za společnou snahu zaplnit přistavený kontejner, což se podařilo a už skládáme na další. Zde jsou k dispozici výsledky.

Pavel Hons, školník


ŠESŤÁCI U HASIČŮ

15. 5. 2016

10. května 2016 se vydali žáci 6. ročníku na exkurzi za zlínskými profesionálními hasiči. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Děkuji za čas, který nám naši průvodci věnovali. 

Miloslava Vaňharová


TŘEŤÁCI V PLNÉ PŘÍPRAVĚ ...

3. 5. 2016

Už se to blíží... Dobrá příprava, zpytování svědomí a lítost..., ne ledajaká, ale opravdová - až do hloubi srdce... Třeťáci už zanedlouho přijmou prvně ve svém životě Pána Ježíše ve Svatém Přijímání. Modleme se za ně...

Marie Jiroutová


OSMÁCI NA ÚŘADU PRÁCE 

2. 5. 2016

Začátek měsíce května zastihl osmáky na Úřadu práce ve Zlíně. Na pondělní ráno byli pozváni na motivačně-vzdělávací akci "Hledám povolání", kterou pro ně tato instituce připravila. Jejím úkolem bylo, zorientovat se a získat přehled o trhu práce, o budoucím směřování a správné volbě povolání. Ještě je čas, ale běží to rychle... Přeji osmákům moudré a rozvážné rozhodování!

Jana Langerová


NA VÝSTAVĚ OBRAZŮ

2. 5. 2016

Zlín má v těchto dnech mimořádnou příležitost seznámit se blíže s dílem vynikajícího českého malíře Antonína Slavíčka. Osmáci byli minulý týden v rámci výtvarné výchovy na této zdařilé výstavě. Čtěte, s jakými zážitky se vrátili.

Pavla Davidova


Mc´Donalds Cup

2. 5. 2016

Čtvrťáci s páťáky nás reprezentovali na fotbalovém turnaji v Otrokovicích. Sice do dalších bojů nepostoupili, ale fotbal hráli pěkný.

Miroslav Škarka


VYŠEL NOVÝ KONTAKT

30. 4. 2016

Přestože jste byli zvyklí, že školní časopis Kontakt vycházel každý měsíc, v letošním školním roce vychází teprve jeho druhé číslo.  Věříme, že v něm naleznete vše, co je pro naši školu v současné době aktuální. Děkujeme za pochopení.

Jana Langerová


SCIO MAPA ŠKOLY

28. 4. 2016

Na základě elektronického dotazníkového šetření od firmy SCIO, které v naší škole před nedávnem probíhalo, Vám předkládáme výsledky MAPY ŠKOLY. Projektu se zúčastnili žáci, rodiče a pedagogové. Děkujeme za Vaši účast. SCIO Mapu školy pro nás v plné výši uhradilo SRPŠ.

Miroslav Škarka


SETKÁNÍ ŠR a SRPŠ, pravidelná schůze SRPŠ

28. 4. 2016

Z obou schůzí byl vytvořen zápis. Zápisy jsou k dispozici v sekci SRPŠ. 

Milan Kuna


EXKURZE DO OSTRAVY

26. 4. 2016

Nabídka pro žáky 7. - 9. ročníku : exkurze do Ostravy.

Iva Musilová


POZNEJ A CHRAŇ !

26. 4. 2016

Každý rok mají žáci základních škol možnost, zúčastnit se v Želechovicích ekologické soutěže Poznej a chraň! Nechyběli jsme ani letos.

Veronika Šimková


TŘÍDNÍ POHOVORY S RODIČI, SCHŮZE SRPŠ a SBĚR PAPÍRU

21. 4. 2016

V úterý 19. dubna 2016 proběhly ve škole pohovory s rodiči k prospěchu žáků po třetím čtvrtletí. 

V 17:00 se ve sborovně setkali zástupci  SRPŠ na schůzi sdružení.

V úterý též proběhl u školy tradiční sběr starého papíru pod patronací pana školníka.

Děkujeme za Vaši účast.

Jana Langerová


PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE

14. 4. 2016

Naši žáci se v tomto měsíci zúčastnili hned několika přírodovědných soutěží. Vždy čestně bojovali, o co nejlepší umístění. Jednou dokonce i vyhráli!. Všem děkuji za velmi dobrou reprezentaci naší školy, určitě jste se ve startovním poli neztratili...

Pavla Davidova


KRÁSNÉ STŘEDEČNÍ POČASÍ NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

14. 4. 2016

Umíte lasovat? Byli jste někdy přítomni drezurování koně? Ale určitě víte, jak dobře chutná opečený špekáček na ohni... A k tomu všemu bonus - krásné jarní počasí a probuzená jarní příroda. O tom a o mnoha dalších zážitcích byla středa na škole v přírodě s druháčky....

Michaela Černošková, Pavla Plevová a Katka Slováková


V KORYČANECH NA STATKU PODRUHÉ

13. 4. 2016

A víte, jak se kovají koně? Naši druháci to už ví! K tomu všemu stále lepší a lepší počasí...Díky Vám všem, že na nás myslíte!

Michaela Černošková a Pavla Plevová


HLÁSÍ SE KORYČANY - PRVNÍ DEN

12. 4. 2016

Druháčci si školu v přírodě opravdu užívají. Podívejte se na pěkné fotografie z prvního dne našeho pobytu v Koryčanech.

Michaela Černošková a Pavla Plevová


PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

12. 4. 2016

V pátek 8. 4. odpoledne se vydali třeťáci  do Fryštáku do Domu Ignáce Stuchlého, kde jsme společně s Otcem Pavlem, našimi rodiči a také s panem ředitelem prožili společnou mši svatou. Poté následoval požehnaný čas přípravy na První svaté přijímání. Naše setkání trvalo do soboty 9. 4. Děkuji všem, kdo se s námi modlili a připravili nám příjemné chvíle.

Marie Jiroutová


VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE CZŠ a MŠ

11. 4. 2016

Na základě VŘ na funkci ředitele Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, konaného dne 16. března 2016, rozhodl zřizovatel školy, Arcibiskupství olomoucké, že  od 1. 8. 2016  bude mou nástupkyní ve funkci ředitele CZŠ a MŠ ve Zlíně PhDr. Jana Langerová.

Miroslav Škarka


ŠKOLA V PŘÍRODĚ

11. 4. 2016

Věřme, že víkendové chladné a deštivé počasí je již minulostí a opět přichází vlídná tvář jara. Dnes totiž vyráží na školu v přírodě obě naše třídy ze druhého ročníku. Přejeme druháčkům báječné chvíle v Koryčanech a na paní učitelky Černoškovou a Plevovou budeme myslet a na dálku je podporovat, aby měly vše bezpečně pod kontrolou. Budeme se těšit na průběžné zprávy z místa pobytu / sledujte webovky...

Jana Langerová


DIVADÉLKO V DRUŽINĚ

11. 4. 2016

6. dubna do naší školní družiny zavítala "Včelka Sluněnka". Podívejte se na pěkné foto...

Lenka Slezáčková


NEŠTOVICE

7. 4. 2016

Vážení rodiče,

ve školce se nám objevily neštovice. V posledních znech jsme zaznamenali, že tímto onemocněním jsou postiženi i někteří žáci ze školy. Berte, prosím tuto informaci na vědomí a případně počítejte s tím, že pokud Vaše děti neprodělaly toto onemocnění již v útlém dětství, může se objevit nyní.

Zároveň Vám všem přeji, aby současné krásné jarní počasí uzdravilo všechny naše neduhy!

Miroslav Škarka


KRAJSKÁ OLYMPIÁDA V AJ

7. 4. 2016

V krajském kole Olympiády v anglickém jazyce se Danovi Koblihovi z IX. třídy opět dařilo na výbornou. Blahopřeji k výbornému výsledku a zároveň přeji Danovi mnoho úspěchů na jeho další životní dráze.

Miloslava Vaňharová


POZVÁNKA PRO RODIČE NA AKCI SRPŠ a ŠR

1. 4. 2016

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na zajímavou přednášku o rodině a rodinných vztazích od  zástupce Centra pro rodinu z Ostravy, pana Jana Zajíčka. Přednáška se uskuteční v neděli 10. dubna  v 15:30 hodin,  v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.

Petra Navláčilová


VLASOVÁ HYGIENA O VÍKENDU

1. 4. 2016

I když je dnes apríl, přesto přichází relevantní informace...

Vážení rodiče, prosím, důkladně se podívejte do vlásků Vašich dětí, aby se tam náhodou neobjevilo něco, co tam vůbec nepatří... A pokud ano, využijte nastávajícího víkendu a zajděte si koupit např. Paranit Sensitive Lotion, LiQuido Duo Forte, příp. i jiné přípravky a dejte si potřebný čas na vlasovou hygienu u Vašich dětí! Díky!

Jana Langerová


SEDMÁCI NA ORNITOLOGICKÉ EXKURZI

30. 3. 2016

Ve středu 23. března se vydali žáci 7. ročníku po cestách ornitologů na záhlinické rybníky. Program exkurze byl velmi zajímavý. Školní fotogalerie je bohatší o další pěkné fotografie.

Pavla Davidova


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

29. 3. 2016

Naše škola se v letošním roce opět zapojila do Dějepisné olympiády. Téma bylo, samozřejmě vzhledem k významnému výročí velké osobnosti našich národních dějin - Karla IV., směřováno na období vlády Lucemburků.  Podrobnější informace k olympiádě čtěte zde...

David Chrastina


ZMĚNY V ROZVRHU HODIN

29. 3. 2016

Od úterý 29. března 2016 dochází k drobným úpravám v rozvrhu žáků ve čtvrté, páté, šesté a sedmé třídě. Drobné změny doznaly i rozvrhy některých učitelů. Všechny změny jsou k dispozici v sekci Rozvrh hodin.

Jana Langerová


VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

24. 3. 2016

Velikonoční přání Vám všem...

Miroslav Škarka


VELIKONOČNÍ JARMARK

21. 3. 2016

Milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy.

Děkuji za Vaši hojnou účast na letošním velikonočním jarmarku. Pro sestru Agátu do Parguaye jsme vybrali 10 tisíc Kč. Což je velmi pěkná částka. Věřím, že drobné velikonoční ozdoby, které pro Vás naši žáci s vyučujícími vyrobili, budou příjemnými ozdobami ve Vašich domovech během nadcházejících velikonoc.

Miroslav Škarka


BIBLICKÁ SOUTĚŽ V BRNĚ

21. 3. 2016

Ve středu 16. března se uskutečnilo na biskupském gymnáziu v Brně ústřední kolo Biblické soutěže. Naši školu reprezentovali žáci Eliana Frolková, Vojta Palíšek, Ondra Oharek a Jeník Genzer. A byli úspěšní! Čtvrťák Jeník Genzer byl ve své kategorii druhý a osmák Vojta Palíšek obsadil ve vyšší kategorii třetí místo. Děkuji za vynikající reprezentaci naší školy!

Marie Jiroutová


ČESKÝ JAZYK VE 4. ROČNÍKU V PARKU

21. 3. 2016

Čtvrťáci vyrazili v pátek 11. 3.  do parku nad školou. Čekala na ně netradiční výuka českého jazyka. Atmosféra projektu byla velmi dobrá. Děkuji dětem za snahu a dobré výsledky.

Marie Poláčková


NAHLÉDNUTÍ DO ŠD 1

21. 3. 2016

Dokud nám počasí venku stále ukazuje svou chladnou tvář, máme ve školní družině stále, co dělat... Osadníci z Katanu, autodráha, panenky a jejich róby.  Přesto se už moc těšíme na jaro a školní zahradu.  Podívejte se s námi...

Lenka Slezáčková


MŠE SVATÁ PRO ŠKOLU

9. 3. 2016

V úterý 15. března 2016 jsme se setkali všichni ráno v 8:00 v  kostele svatých Filipa a Jakuba na mši svaté, která byla obětována za naši školu. Děkovali jsme za přijatá dobrodiní a prosili, aby Pán požehnal nám všem v nastávajícím čase vrcholícího postu a abychom vstoupili dobře duchovně připraveni do Svatého týdne. Velikonoční radost je již přede dveřmi!

Jana Langerová


V RODINNÉ VÝCHOVĚ NA TÉMA KOUŘENÍ

9. 3. 2016

V sedmém ročníku, v rámci Rodinné výchovy jsme hovořili o tom, jak odradit od koupě cigaret a kouření. Během výuky jsme natočili i krátké video.

Jarmila Vávra Ambrožová


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMAČKÁM NA SŠ

4. 3. 2016

Žáci devátého ročníku obdrželi v pondělí 29. 2. 2016 potvrzené přihlášky na střední školy. Zároveň s přihláškami jim byly předány též Zápisové lístky. Všechny další aktuální informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici zde.

Jana Langerová


AKTIVITY V NĚMČINĚ

4. 3. 2016

 Pět stanovišť, pět úkolů, pět barevných papírků v devátém ročníku ... Čtěte zde a nahlédněte do fotogalerie.

Romana Popelková


SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

3. 3. 2016

Milí dárci,

děkuji Vám všem, kdo jste přispěli, třeba i malou peněžní částkou do sbírky, spojené se stavěním sněhuláků a určené pro děti v Africe. Celkem jsme naspořili 450,- Kč. V soutěži o nejoriginálnějšího sněhuláka zvítězila Kristýna Kováčová ze 4. A, druhé místo patří Aničce Chaloupkové ze 3. A a třetí místo si zasloužila Dorotka Bělíčková také ze 3. A.

Děkuji za zájem o sněhulákovskou soutěž (i když to nebyl sníh, ze kterého jsme stavěli).

Lenka Slezáčková


NOVÝ NÁZEV A STANOVY SRPŠ

2. 3. 2016

Vážení rodiče a přátelé Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně.

Sděluji Vám, že dne 17. února 2016 proběhla registrace SRPŠ u rejstříkového soudu v Brně. Nový název spolku zní: "Spolek rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně." Nové stanovy spolku jsou k dispozici v sekci SRPŠ.

Děkuji Vám všem za dobrou spolupráci.

Silvie Melichárková


SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

29.2. 2016

Ve středu 24. 2. 2016 se žák naší školy Dan Kobliha zúčastnil ve Slavičíně soutěže v anglickém jazyce. A byl velmi úspěšný! Blahopřejeme.

Miloslava Vaňharová


ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA

23.2. 2016

V úterý 16. 2. jsme měli my žáci z 8. a 9. třídy zajímavou besedu s názvem Energie - budoucnost lidstva. Na začátek nám pan přednášející z VUT vysvětlil význam energie a představil nám všechny druhy elektráren, i jejich klady a zápory. Poté na chvíli pana přednášejícího vystřídal jeho kolega, který nám na pokusu ukázal rozdíl mezi špinavou a čistou energií. V té době také probíhala fotosoutěž o vyfocení pokusu a jeho umístění na facebook, čímž jsme mohli porušit školní řád :). Po krátké přestávce, kterou jsme si sami prodloužili, následovala přednáška o bezpečnosti výroby energie a její budoucnosti. Pak přišla na řadu druhá fotosoutěž, kdy opět druhý pán ukazoval s měřičem radioaktivity, že radioaktivní může být i budík po dědovi nebo skleněná váza a zároveň rozsvítil první řady nejen úsměvem, ale i radioaktivitou. Po dvou krátkých filmech následoval konec a my se museli vrátit k učení. Celá přednáška byla provázena otázkami za ceny (placky z limitované edice 10 000 000 kusů a různé knížky). Přednášku jsme si užili a těšíme se na další. 

Vojtěch Palíšek (8. třída)


VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU 2016/2017

15.2. 2016

Zde jsou k dispozici výsledky zápisu budoucích prvňáčků do prvních tříd v naší škole pro školní rok 2016/2017 ze dne 12. 2. 2016.

Jana Langerová

Svátek

Dnes je 29.08.2016,
svátek má Evelína
 

Kalendář akcí

srpen 2016
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 

Naše škola je zapojena do projektů ESF - OP VK


Naši partneři:

Město Zlín


Rádio PROGLAS


Salesiánský klub mládeže Zlín


Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně


Zábavní park GALAXIE


Koliba Březůvky


NADACE DKS


Orel Zlín


Prevalis


Skaut Zlín